امکان برگزاری آزمون آنلاین

امکان برگزاری آزمون سراسری و هماهنگ

امکان ساخت پروفایل شخصی

رتبه بندی و تحلیل وضعیت تحصیلی

ساخت انواع ازمون های آنلاین و چاپی

امکان پروفایل سازی برای مدارس و آموزشگاه ها

پنل ویژه برای معلمان و مشاوران

کسب درآمد از طریق تالیف

برگزاری ازمون آنلاین عمومی

محصولات

به زودی بروزرسانی می شود

بلاگ

با ما خود را بروز کنید

با ما در تماس باشید

Find us at the office

Tehran

Give us a ring


+40 762 321 762
Mon - Fri, 8:00-22:00

تماس با ما