اگر به دنبال یک سامانه آزمون آنلاین هستید و به طور موثر با استفاده از یک سیستم تمام خودکار عمل ارزیابی را انجام دهند تا نه تنها در زمان ارزیابی صرفه جویی شود بلکه نتایج سریع تری نیز ارائه شود. سامانه آزمون آنلاین کمک می کند تا انجام امتحانات به صورت خودکار انجام شود و نتیجه ی بهتری در آزمون ها داشته باشید.


خدمات سامانه آزمون آنلاین ویژه مدارس

  • امکان شرکت در آزمون های آنلاین هماهنگ
  • امکان شرکت در آزمون آنلاین کمک درسی جهت آمادگی در امتحانات وآزمون ها
  • امکان استفاده از بانک سوالات
  • امکان ساخت تمرین با استفاده از بانک سوالات تشریحی و تستی

1-3

7-9

10-12